МУИС-ийн Бакалаврын өдрийн хөтөлбөрийн элсэлтийн систем

Энэхүү систем нь элсэх хүсэлт гаргах, элсэх эрх баталгаажуулах болон оюутан болох гэсэн үндсэн 3 үе шаттай ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөгчдөд зориулсан элсэлтийн систем юм.

Бүртгүүлэгч нь Боловсролын Үнэлгээний Төв (цаашид БҮТ гэх)-ийн системээс татсан хувийн мэдээллийг хянах, МУИС-ийн бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт элсэлт авах элсэлтийн бүлэг, элсэлтийн журамтай танилцах, онооны тооцоолуур ашиглан оноо тооцоолох, өмнөх онуудын тоон үзүүлэлт харахаас гадна элсэлттэй холбоотой асуудлаар холбогдох газрын мэдээллийг харах боломжтой. Элсэлтийн системийг ашиглах заавартай доорх холбоосуудаар орж танилцана уу.